International
 1. Lignoselülozik Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı (GREASE) WoodWisdom-Net Araştırma Programı & ERA.NET: Biyoenerji – (110O951)
 2. KKTC’de Yetişen ve Gıda Olarak Kullanılan Lathyrus ve Chenopodium Türlerinin Üzerinde Biyolojik Aktivite ve Fitokimya Araştırmaları TOVAG-111O138
 3. Hayvan ve insan sağlığında fonksiyonel olarak kullanılacak bitkisel kökenli atık maddelerin değerlendirilmesi – PLANTY – ERA-NET NEW INDIGO-Tübitak – 2233 Bideb
 4. Moğolistan uçucu yağlarının bileşimi ve biyolojik etkileri üzerine araştırmalar (TUBITAK ve Moğolistan Bilimler Akademisi Projesi, TBAG-107T274
Tubitak-National
 1. Tripleurospermum callosum (Boiss. & Heldr.) E. Hossain bitki ekstrelerinin in vivo Caenorhabditis elegans modelinde antimikrobiyal etkilerinin araştırılması, SBAG 218S812 (2019-devam ediyor)
 2. Ülkemizde yetişen bazı Ferulago türlerinin antikanser, lipoksijenaz, siklooksijenaz aktivite ve fitokimyasal yönden değerlendirilmesi SBAG 115S364 (2015-2018)
 3. UÇUCU YAĞ-ANTİBİYOTİK KARIŞIMLARININ SİNERJİK ANTİENFLAMATUVAR VE RİNOSİNÜZİT PATOJENLERİNE KARŞI ANTİBAKTERİYAL ETKİLERİ SBAG 114S740 (2014-2015)
 4. Bitkisel Ekstre ve Saf Maddeler için MAO-A ve MAO-B inhibisyon testlerinin HPTLC ye Uyarlanması – TBAG 114S745 (2014-2017)
 5. Standart Antifungal Etken Madde ve Uçucu Yağ Kombinasyonlarının Seçici Olarak Dirençli Candida Türlerine Karşı Sinerjik Etkinlikleri- SBAG 113S250.
 6. Düzce İli ve İlçelerinin Halk İlaçları – 108T253
 7. Terpenlerin Enzimatik Polimerizasyonu ve Reaksiyon Kinetiğinin Modellenmesi -TMAG 108M015
 8. Uçucu yağ taşıyan bazı bitkilerin anjiojenik ve antianjiojenik aktivitesinin in vivo ve in vitro yöntemlerle araştırılması – SBAG-107S262 (3756),
 9. Uçucu Yağlardaki Enantiomerlerin Taranması, İzolasyonu ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları, TÜBİTAK (TBAG-107T498)
 10. BİYOKATALİZÖRLER YARDIMIYLA SİMENDEN TİMOKİNON VE BENZERİ BİYOAKTİF METABOLİTLERİN ÜRETİMİ -TBAG 106T117 (2006-8)