Industrial
  1. BİTKİSEL PROTEİNLERDEN BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER İLE VEGAN VE ÇÖLYAK GİBİ ÖZEL BESLENME GRUPLARINA YÖNELİK YENİ KATMA DEĞERLİ TÜREVLERİN GELİŞTİRİLMESİ -TÜBİTAK-TEYDEB 1507- 7180598 (2019- devam ediyor)
  2. Yeni Biyoaktif Aroma Maddelerinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretimi -TÜBİTAK-TEYDEB -KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (7110249) Tamamlandı
  3. Lignoselülozik Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı (GREASE) WoodWisdom-Net Araştırma Programı & ERA.NET: Biyoenerji – (Tübitak- 110O951) (2012-15) Tamamlandı
  4. Yeni Koku ve Tat Maddelerinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretimi SANTEZ [00530.STZ.2010-1] (2010-2013) – Tamamlandı